NOTISA
Kalender

Notisa home 
Otillåten publicering av Notisa Bildarkivets texter och bilder debiteras alltid såsom intrång i ideell rätt och debiteras därför enligt Notisa Bildarkivets egen prislista. Därtill kan tillkomma krav på skadestånd för kommersiellt utnyttjande. För legal användning kan Notisa Bildarkivets bilder och texter dock alltid beställas från Notisa Presservice.
Notisa Presservice
Nyheter
Aktuellt
Kalender månadsfakta
I backspegeln
Kyrkoåret
Helgondagar
Namnsdagar
Kungalängd
Väder
Radio TV
Rese ABC
Mat 
Spel
Notisa media
Bild- & mediabyrå
Picture- & media agency
Om Notisa
About Notisa
Ämnen topics
Julens ABC
Nya Julens abc
Midsommarnattens speciella magi
Semesterns historia
Halloween  

 

 

 November 2013
Mån
Mon
Tis
Tue
Ons
Wed
Tor
Thu
Fre
Fri
Lör
Sat
Sön
Sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26  27    28   29    30   

Svenska namnsdagar och bemärkelsedagar
Swedish names of the day

1.11 Allhelgonadagen 16.11 Vibeke, Viveka
2.11 Tobias
*Alla helgons dag
*Gravsmyckningsdag
17.11 Naemi, Naima
3.11 Hubert, Hugo
18.11 Lillemor, Moa
4.11 Sverker 19.11 Elisabet, Lisbet
5.11 Eugen, Eugenia 20.11 Pontus, Marina
6.11 Gustav Adolf
Gustav Adolfsdagen
21.11 Helga, Olga
7.11 Ingegerd Ingela 22.11 Cecilia, Sissela
8.11 Wendela 23.11 Klemens
9.11 Teodor, Todora 24.11 Gudrun, Rune
10.11 Martin, Martina

Fars dag*
Mårtensafton*
25.11 Katarina, Katja
11.11  Mårten
26.11 Linus
12.11 Konrad, Kurt 27.11 Astrid, Asta
13.11 Kristian, Krister 28.11 Malte
14.11 Emil, Emilia 29.11 Sune
15.11 Leopold 30.11 Andreas, Anders

Fars dag

FÖRST HYLLADE VI MOR, SEDAN KOM VI ATT TÄNKA PÅ FAR

TEXT: INGER LIN SÖDERBERG-LIDBECK
BILD: B SÖDERBERG NOTISA BILDARKIVET
SAMTLIGT MATERIAL OMFATTAS AV NOTISA BILDARKIVETS COPYRIGHT © 2010-13

Redan under 1600-talet förekom idéer om att mera officiellt hylla den goda föräldrakärleken. Framförallt diskuterade man inom s.k. bildade kretsar om att det borde inrättas en särskild högtid för att hedra modern och hennes gärning. I Nederländska och tyska områden ivrades mycket för detta eftersom det var krigstider och de tappra krigsänkornas heroiska insatser var samhällsbärande och livsnödvändiga. De fäder som lämnade oförsörjda familjer var enligt tidens sätt att se redan hjältar s.a.s. eftersom de i regel hade dött en ärofull död på slagfältet för sin kung, sin tro eller för sitt fosterland. Det infördes dock ingen morsdagshögtid under vare sig 1700- eller 1800-talen.

Först under nittonhundratalet inrättades officiellt en dag till mors ära. Det skedde då på helt andra grunder än de som hade diskuterats under 1600-talet. 1900-talets ideala moder skulle vara mera omvårdande och blid än 1600-talets sturska madammer.

I Sverige firades mors dag år 1919 efter amerikansk förebild. Drygt ett årtionde därefter väcktes i de svenska veckotidningarna frågan om det inte var lämpligt att även bestämde en särskild dag för att också hylla käre far. Även detta initiativ hade amerikansk förebild.

I USA uppmärksammades de kommersiella fördelarna med mors dag ganska snabbt och tanken på att skapa en särskild dag till fars ära gynnades säkert av detta. Men när Fars dag infördes år 1919 i USA var det till följd av engagemang från bland andra YMCA (KFUM). Man ville genom införandet av fars dag visa att faderns betydelse för det uppväxande släktet var lika stor som moderns. I Amerika var fars dag en utåtriktad dag då man firade med familjeevenemang i kyrkor och teatrar. Det var familjens och familjefaderns roll i samhället som betonades.

I vårt land infördes fars dag mer som ett kommersiellt jippo under början av 1930-talet. Man lade tonvikt på det patriarkaliska i rollen och förlade därför firandet till november, Martin Luthers och hjältekonungarnas Gustav II Adolfs och Karl XII:s månad. I den anglosaxiska världen firas vanligen fars dag redan i juli. I vårt land firas farsdag den andra söndagen i november.

Inom den romersk katolska kyrkan förekom redan under medeltiden firandet av en specifik fadersgestalt. I samband påsken firades S:t Josefs dag. Josef var som bekant Jesu fosterfar. Det förekom på sina håll i Europas provinser att man denna dag särskilt uppmärksammade alla fäder. Under 1800-talet anbefallde Påven Pius IX att Josefs dag skulle vara en kyrklig firningsdag. 


 Copyright 2013 © Notisa 

Kalenderfakta:
Calenderfacts:
Januari/January
Februari/February
Mars/Mars
April/April
Maj/May
Juni/June
Juli/July
Augusti/August
September/September
Oktober/October
November/November
December/December
Helgondagar/
Saints' Feast Days
Julens ABC
Nyhetsmedia/News Media
Marknader
Namnsdagar /Name Days
Media
 

Officiella flaggdagar
6 November. Gustav Adolfs dagen

Official flagging days
November 6 Gustav Adolfs Day
(King Gustav II Adolf)
 

 
 
Tillbaka Home
 
 
 
 

 

*Firardagar

31 oktober Halloween firas numer även i Sverige. (Efter All Hallows Evening i USA och England).


1 november
I Sverige firas Allhelgonadagen denna dag.

2 november Alla helgons dag firas den lördag som infaller mellan den 31 oktober och den 6 november. Då tänder vi också ljus på avlidna anhörigas gravar.10 november Mårtensafton. Då äter man gås och svartsoppa i Skåne
Fars Dag

*Celebration days or special days

November 1 All Hallows Day

November 2 All souls day in Sweden (Halloween
after All Hallows Evening i USA och England)
Tomb embellishment day

November 10 "Morten goose Evening". In the Swedish province of Skane this evening is a feast when you eat goose meat and black soop.
Fathers Day in Sweden


-


 

Tillbaka Home


NOTISA
Copyright © 2013
Ingår i Svenska Swedensite-Southhill gruppen
Part of the Swedish Swedensite-Southhill group